Vymáhání a správa pohledávek

Veškeré legální mimosoudní a právní metody vymáhání a inkaso pohledávek a komplexní správa pohledávek.

 • INKASO POHLEDÁVEK
  Převezmeme starost o nalezení Vašeho dlužníka a jeho „přemluvení“ k úhradě dluhu. 
 • ZÁPOČTY POHLEDÁVEK  
  Použijeme svoje portfolio pohledávek ve snaze najít partnera pro Vaši společnost se kterým by se dala pohledávka započíst. 
 • POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK
  Postoupíme vaši pohledávku na naši společnost na domluvenou splatnost a vstoupíme mezi vás a dlužníka. Tato praxe se osvědčuje hlavně při řešení pohledávek kde je bližší vazba nebo vztah mezi vámi jako věřitelem a dlužníkem. 
 • NÁKUP POHLEDÁVEK
  Zabýváme se také nákupem pohledávek v hotovosti. Z větší části se jedná o cílený nákup na zakázku dle požadavků klienta. 
 • PRODEJ POHLEDÁVEK
  Z našeho portfolia pohledávek vám můžeme prodat pohledávku, která může ušetřit vynaložené finance.
 • KOMPENZACE POHLEDÁVEK
  Zde se jedná o věci movité či nemovité, které zadržíme dlužníkovi na základě zadržovacího či zástavního práva. Tyto pak musí projít soudním prodejem např. dražbou jak nucenou tak i normální, kterou pro vás rádi zprostředkujeme. 
 • SOUDNÍ ŘÍZENÍ
  poskytujeme ucelenou právní pomoc při zastupování u soudu a další řešení s tím souvisejících související problémů. 
 • EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ
  Nabízíme spolupráci s Námi osvědčenou Exekuční kanceláří. Po dohodě lze zařídit exekuci tzv. na klíč.

Správa pohledávek

Tato spočívá v podstatě v aplikaci do praxe všech bodů uvedených výše. 

Komplexní nabídka Správy pohledávek vám ulehčí v oblasti personální, zmenší totiž zatížení vašich zaměstnanců, kteří se mohou věnovat svojí hlavní činnosti a nemusí se zabývat a věnovat část svojí energie poměrně složité oblasti, kterou pohledávky jsou. Toto samozřejmě vede k ušetření jednak času tak i nákladů, které jsou spojeny s vymáháním jednotlivých pohledávek.

V neposlední řadě pak v nápravě platební morálky vašich odběratelů a tím zlepšení Cash Flow.