Pomoc při ukončení podnikáni či ozdravení společnosti

Tato specifická činnost zahrnuje mnoho jak problému tak řešení. Naše činnost zahrnuje veškerou pomoc v níže popsaných postupech. V těchto případech spolupracujeme se špičkovými odborníky v oblasti práva, daňových zákonů, ekonomie a finančního poradenství

Revitalizace, restruktualizace společnosti

Jsme připraveni řešit problémy Vaší firmy, které nemusí díky nám končit konkursním řízením.

 • krizové řízení Vaší společnosti odborným a vyškoleným managementem krátkodobého i dlouhodobého charakteru
 • ozdravení společnosti
 • řešení insolvence 
 • stabilizaci společnosti
 • eliminaci ztrát a nákladů, zvýšení zisků
 • krizové řešení personální politiky

 

Likvidace společnosti

Likvidace nemusí mít nutně negativní dopad. Záleží ovšem na přístupu, na znalosti problematiky a dostupných možností řešení problémů.

 • příprava podkladů pro vstup do likvidace
 • dosazení likvidátora 
 • vytvoření likvidační skupiny 
 • vypracování a realizace likvidačního plánu
 • zabezpečení průběhu likvidace
 • rozdělení likvidačního zůstatku

Odkoupení společnosti

Nákup či prodej společnosti je obchodní transakce jako každá jiná. Tedy i nabízená či poptávaná společnost má v určité době jistou cenu. Tato je určována mnoha faktory a tak i např. zadlužená společnost může mít pro kupujícího výraznou hodnotu (třeba proto, že silná společnost pohltí svoji slabší konkurenci apod.)

 • zprostředkování prodeje Vaší společnosti, včetně závazků , pohledávek, a to i v ekonomickém úpadku
 • vlastní realizaci takového prodeje 
 • zajištění veškerých potřebných právních úkonů a dokumentů 
 • zajistíme top management společnosti 
 • zajistíme nové sídlo společnosti