Kontrola zaměstnanců při pracovní neschopnosti

Na základě Zákona č. 262/2006 Sb (Zákoník práce dle) § 192 odst 6.

Po novelizaci zákona o Zdravotním pojištění ke dni 1.1.2009 je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce.

Naše společnost Vám může posloužit jako kontrolní orgán bez nutnosti uvolňování kapacit Vašich stávajících zaměstnanců či dokonce tvoření nových pracovních míst na post „kontrolora“.

O kontrole zaměstnance je veden spisový materiál s veškerými dokumenty dokladujícími nedodržování tohoto režimu práce neschopného, tak aby nebylo možné toto jakkoli zpochybnit.

Je třeba si uvědomit, že nepoctivý zaměstnanec,který pouze předstírá pracovní neschopnost, citelně zasahuje do Vašich financí, neboť dle novelizace Zdravotního zákona ze dne 1.1 2009, zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti zaměstnanci tzv. „ze svojí kapsy“.